Privatumo politika – S

Lorem ipsum

Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas mumslabai rūpi. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Thing Stories“, įmonės kodas 305687117, PVM mok.kodas LT100013729511, adresas Fizikų g. 14-53 LT-08448, Vilnius, kontaktinis el. pašto adresas help @ thingstories.com.


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

1.1. Ši privatumo politika, be kita ko, reglamentuoja mūsų kaip duomenų valdytojų atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Ji yra skirta mūsų klientams, partneriams ir visiems tretiesiems asmenims, kurie naudojasi elektronine parduotuve www.thingstories.com, taip pat su kuriais mes kartu dirbame, bendradarbiaujame ar turime verslo santykių.

1.2. Mes kuriame aksesuarus namams bei kasdienai, siūname tekstilės gaminius. Vykdydami veiklą rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu bei jų tvarkymo pagrindiniais principais:

1.2.1. asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.2.2. asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

1.2.3. užtikrinti, kad tvarkomi asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.2.4. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.2.5. asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.2.6. asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).


Lorem ipsum

  • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
  • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
  • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
  • The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s

Lorem ipsum

  1. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
  2. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
  3. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s
  4. The standard Lorem Ipsum passage, usde since 1500s

Lorem ipsum

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Lorem ipsum

The standard Lorem Ipsum passage, used since the 1500s

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”